☆شب هفتم  پیتزا مخصوص بدین

☆ازبوی گلاب بدم میاد، 😷قبرم راباعطرGucci بشورید...😌
 
☆دخترای فامیل اون ابروهای لامصب رولااقل تاشب هفتم برندارین 😾

★گریه بلندوجیغ ودادنکنین بدم میاد.فقط اهنگ بزارین مردم نم نم اشک بریزن......!!!!😢

☆روی سنگ قبرم اب و صابون برزید مردم بخورند زمین بخندم روحم شاد بشه.😆😆

★سرقبرم هم فاتحه بخونید الکی پیس پیس نکنید....والا😕

☆قهوه یانسکافه بدین.آخه قهوه خیلی دوست دارم.😋

☆ازین کیکایی که اسمش پای سیبه بدین باکلاسه.😎

★روی خرماهاپودرنارگیل نریزین،شکلش خز میشه...😝

-اینستاگرام منو  پاک نکنین،گهگداری باهاش یه پست بدین بیاد بالا.جیگر رفیقام کباب بشه 😭

☆شایعه کنین قبل ازمرگش بهش الهام شده بود میمیره!!!! واسه کلاسش میگم.🙊

★هرکسی هم تو مراسم ختمم گفت:خدا بیامرزدش راحت شد،
بالبه ی سینی حلوا چنان بکوبین دهنش تا اونم راحت شه بیاد پیش من.....😜 والااااا جای من اظهارنظر میکنه....😁

با تشکر روح مرحوم😝😄